Prosimy o 1%. KRS 0000082388

Kim są chiropraktycy?

Stowarzyszenie skupiające terapeutów posługujących się jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie metod terapii manualnej - chiropraktyką. Powstało wiosną 2002 roku z inicjatywy Henryka Dyczek, absolwenta Oxford College of Chiropractic, oraz Oxford Brooks University. Stowarzyszenie skupia absolwentów działającej w Polsce od 1999 roku Akademii Chiropraktyki, w której wykładana jest i uczona teoria i praktyka chiropraktyki całego aparatu ruchu.

Członkowie Stowarzyszenia "Chiropraktycy Polscy" zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Zasad Etycznych oraz Standardów Świadczenia Usług Chiropraktycznych Stowarzyszenia i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Kliknij aby obejrzeć prezentację...
15 minut przy łączu 512kbit,
30 minut przy łączu 256kbit.
Jeśli film nie odtwarza się prawidłowo, pobierz najnowszą wersję Windows Media Player

Co to jest chiropraktyka?

Rodzaj terapii manualnej opartej na dogłębnej analizie mechaniki układu ruchu i zaburzeń w nim powstających. Dzięki swej unikalnej technice, w sposób możliwie delikatny, a jednak bardzo efektywny potrafi zrównoważyć układ ruchu i zniwelować takie objawy jak bóle głowy i stawów obwodowych, bóle kręgosłupa, nerwobóle oraz wiele innych schorzeń będących wtórnie związanych z czynnościowymi zaburzeniami w narządzie ruchu. Chiropraktyka jest wykładana w wielu szkołach na świecie, istnieje zatem wiele jej odmian - od mechanistycznych opartych na bezpośrednim usprawnianiu stawów kręgosłupa i kończyn oraz przywracaniu równowagi mięśniowej, czy też odtwarzaniu prawidłowych napięć nerwów czaszkowych i obwodowych, aż do technik odruchowo oddziaływujących na aparat ruchu i cały organizm w celu pobudzenia jego wrodzonej możliwości do samoregulacji.

Jaki mają cel?

Stowarzyszenie ma na celu:

  1. Oświatę zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu pochodzenia cywilizacyjnego,
  2. Podnoszenie kwalifikacji terapeutów manualnych i wypracowanie standardów terapeutycznych poprzez organizowanie szkoleń (zaproszenia wykwalifikowanych terapeutów z całego świata), konferencji, warsztatów, itp., oraz stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej i Kodeksu Pracy Chiropraktyka.
  3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu diagnostyki zaburzeń czynnościowych w narządzie ruchu i ich leczenia metodami pozafarmakologicznymi w polskim środowisku medycznym,
  4. Badania nad skutecznością poszczególnych technik i szkół terapii manualnej w zastosowaniu do konkretnych jednostek chorobowych w celu zakwalifikowania chiropraktyki do grupy pełnoprawnych metod leczniczych stosowanych w wybranych przypadkach,
  5. Stałą współpracę ze środowiskiem medycyny konwencjonalnej w celu wypracowania wspólnego modelu najefektywniejszej opieki nad dziećmi z wadami postawy od okresu niemowlęcego do zakończenia wzrostu,
  6. Współpraca z klubami sportowymi w zakresie opieki chiropraktycznej nad zawodnikami,
  7. Opracowanie prawnego statusu zawodu chiropraktyka w Polsce.

Czym dysponują?

Głównym majątkiem chiropraktyków polskich są ludzie - ich talenty, doświadczenie terapeutyczne i zaangażowanie w realizacji powyższych celów. Zaplecze badawczo-edukacyjne stanowi Akademia Chiropraktyki. Wydajemy pismo Chiropraktyk, na łamach którego ukazują się opracowania ważnych problemów terapeutycznych, opisy przypadków, artykuły promujące zdrowy tryb życia, dyskusje wokół problemów techniki terapeutycznej, itd.

Gdzie znajdziesz najbliższego terapeutę?

W dziale kontakt dowiesz się jak skontaktować się z najbliższym terapeutą.

Wszelkie materiały i publikacje umieszczone na stronach www.chiropraktycy.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do diagnozy, jak i leczenia chorób. W związku z czym stowarzyszenie "Chiropraktycy Polscy" nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób informacja zawarta na tych stronach jest używana. Ponadto Stowarzyszenie "Chiropraktycy Polscy" nie zajmuje się leczeniem ani diagnozą, jak również nie rekomenduje żadnego sposobu leczenia choroby, ani żadnych produktów przemysłu farmakologicznego, bądź tzw. "dietetycznych środków spożywczych", jest jednak zwolennikiem profilaktyki prozdrowotnej.

Zapraszamy również na: