Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych na tworzenie nowych miejsc pracy - Gabinetów Chiropraktyki
Władysław Ruchlewicz

Otwierając nowy gabinet chiropraktyki możemy skorzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując wsparcie pomostowe oraz jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności. Obecne wsparcia unijne dla polski mają miedzy innymi za priorytetowe działanie na tworzenie struktur z zakresu rehabilitacji dlatego nasze wnioski o dotacje będą postrzegane za innowacyjne i będą rozpatrywane w pierwszej kolejności - dlaczego? Przykładowo na sto osób korzystających ze środków unijnych trafia się jedna osoba zajmująca się rehabilitacją (chiropraktyk, masażysta, fizjoterapeuta itp.) natomiast grupa budowlana dochodzi nawet do 50% i oni na rynku są mniej konkurencyjni i mają mniejsze szanse przetrwania.

Jedną z takich form pozyskiwania funduszy unijnych są działania prowadzone przez Powiatowe Urzędy Pracy-jedyne co trzeba zrobić, to trzeba być bezrobotnym , mieć pomysł na swoją firmę i złożyć wniosek w siedzibie urzędu pracy. Następnie jesteśmy kierowani na bezpłatne szkolenie które trwa około 110 godzin i nie pozwoli nam na popełnienie błędów przy skomplikowanej procedurze zakładania i prowadzenia firmy, po zakończeniu kursu składamy egzamin z pozyskanych wiadomości i otrzymujemy certyfikat ukończenia takiego szkolenia, który potem będzie nam niezbędny, gdy będziemy chcieli w późniejszym okresie pozyskać środki unijne np. na rozbudowę gabinetu. Następnie są przelewane środki pieniężne na nasze konto osobiste w wysokości około 12.500 złotych. Ze środków tych możemy zakupić wyposażenie gabinetu np.: biurko, regał, parawan itp. Po przyznaniu środków mamy miesiąc na otwarcie działalności i zakup wyposażenia gabinetu. Przez rok nie możemy zamknąć, ani zawiesić działalności. Po upływie 1 roku dotacja unijna jest nam umarzana.

Drugą podobną formą pozyskania środków z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności ale bardziej korzystną jest dotacja pozyskiwana przez Agencje Rozwoju Regionalnego. Tutaj warunkiem jest to, aby osoby nie były zarejestrowane jako bezrobotne, ale mogą się zarejestrować w momencie przystąpienia do projektu, nie mogą tez przez dwa minione lata prowadzić działalności gospodarczej. Pierwszeństwo mają osoby odchodzące z rolnictwa i osoby zagrożone utratą zatrudnienia. Podobnie jak w pierwszym przypadku jesteśmy kierowani na kurs przedsiębiorczości, po ukończeniu którego otrzymujemy certyfikat a następnie musimy napisać biznes plan który oceni komisja. Tu możemy dostać dotacje w wysokości do 20.000 tysięcy złotych na zakup wyposażenia gabinetu, ponadto możemy dostać wsparcie pomostowe w wysokości 700 złotych miesięcznie na przetrwanie założyciela nowej firmy do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Wsparcie ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie opłat, głównie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza-ubezpieczeniowe, które się płaci niezależnie od poziomu przychodu. Z takiego wsparcia pomostowego będzie można korzystać przez pierwszych sześć miesięcy, a w niektórych przypadkach można przedłużyć takie wsparcie do dwunastu miesięcy od zarejestrowania firmy. Także ta forma jest bezzwrotna i w tym przypadku mamy szanse na maksymalną dotację ze względu na preferowany kierunek działalności.

Od nowego roku Polska w okresie 2007-2013 ma otrzymać z Uni cztery razy więcej funduszy na instrumenty rozwoju przedsiębiorczości, dlatego bardzo zachęcam do skorzystania z środków unijnych do wyposażenia nowo powstałych gabinetów jak i istniejących, co w oczach naszych klientów uczyni nasze gabinety bardziej atrakcyjne i przyjazne a dzięki temu też chętniej odwiedzane. Polecam strony www.parp.gov.pl

Ruchlewicz Władysław
<harley.slawno@poczta.fm>